XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI - PHẦN MỞ ĐẦU

HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI

PHẦN MỞ ĐẦU

Học thuật phong thủy có Lý tín mà cũng có mê tín. Người nào hiểu được bí quyết của phong thủy rồi tạo phước cho người, ấy là Lý tín. Nếu không hiểu được bí áo của phong thủy mà lấy ngụy làm chân rồi bói trạch tạo mộ, ấy là Mê tín.

Phong thủy hiện nay có rất nhiều trường phái khác nhau, mỗi trường phái đều có thế mạnh riêng, phần lý luận và phương pháp ứng dụng cũng khác nhau. Nếu chúng ta coi việc học, hiểu và vận dụng một trường phái phong thủy để giải quyết mọi vấn đề tồn tại của phong thủy thì cơ bản là không thể thực hiện triệt để được và Phong thủy Huyền không Đại quái cũng vậy.

Huyền Không Đại quái Đại thành phái về phần Lý thuyết sử dụng Hà Đồ, Lạc Thư, Tiên Thiên Bát quái làm trọng. Phần dụng pháp thì chủ yếu dựa vào sự giao thông giữa các quái trong Lục Thập Tứ Quái - hay còn gọi là 64 Quái. Tổng quát mà nói, lý chính của Huyền không Đại quái vẫn là Thiên Địa định vị, Sơn Trạch thông khí, Lôi Phong tương bạc và Thủy Hỏa bất tương xạ; cùng với âm dương thuận nghịch, ngũ hành sinh khắc, phu phụ tương phối điên điên đảo đảo, thiên địa giao cấu, phụ mẫu tam bàn quái mà thành.

Học Huyền Không Đại Quái chúng ta cần học 2 nội dung chính đó là: Phong thủy Huyền không Đại quái và Trạch Nhật Đại quái.

Phần lý luận cơ bản của Huyền Không Đại Quái Đại thành gồm những nội dung chính như sau:

Bát quái;

Tổ hợp 64 Quái;

Lưỡng đồ áo bí;

Thành quái, Phản quái;

Thác quái, Tông quái và Phản quái;

Nhị Nguyên - Bát Vận;

Giang Đông - Giang Tây Quái;

Huyền Không Đại Quái khí vượng, suy;

Hợp Thập và Đông Nguyên Long;

Linh Thần và Chính Thần;

Hợp Ta tử - Phản Ta tử pháp;

Huynh Đệ quái lai thủy, tài lộc hưng vượng;

Phản Quái - Tông Quái đồ;

Thuận tử 48 cuộc - Nghịch tử 48 cuộc;

Huyền không ngũ hành bí chỉ;

Nhất Quái thuần thanh và Nhất chính đương quyền;

Tuyến không vong;

Huyền Không Đại Quái bí trung bí;

64 Quái vận và Chủ Vận quái;

Phụ Mẫu Quái;

Phu Phụ Quái;

Phần Trạch Nhật Đại quái gồm các nội dụng:

Hà Đồ, Tiên Thiên Bát Quái

Lạc Thư, Hậu Thiên Bát quái;

Nguồn gốc Ngũ hành;

Lục thập tứ quái phối vận và Phụ mẫu quái

60 Hoa giáp phối quái;

64 Quẻ phối với 24 Sơn;

Huyền Không Đại quái trạch nhật 12 Quyết pháp;

Huyền Không Đại quái trạch nhật Tam Đại Quyết pháp;

Tiên Mệnh với Nhật khóa và Tọa sơn Quyết pháp;

Huyền Không Đại quái phối hợp Long - Sơn - Hướng - Thủy;

Huyền Không Đại quái phối hợp Tam Tài quyết pháp.

Bí quyết thôi tài pháp - Cầu tài;

Bí quyết thôi quan pháp - Cầu quan;

Bí quyết thôi hôn pháp - Kích hoạt hôn nhân;

Bí quyết thôi đinh pháp - Cầu sinh con trai;

Những hạn chế và phạm vi áp dụng.

Trong các phần sau Trọng Hậu sẽ viết cụ thể từng nội dung và đưa lên web để quý bạn tiện theo dõi.

Nguồn: Trọng Hậu Feng Shui!

 

 

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI ĐỌC NHẤT

 

1. DỊCH VỤ XEM NGÀY KẾT HÔN CÁT TƯỜNG  

2. SƯ TỬ ĐÁ - NHỮNG CHÚ Ý KHI BÀY TRÍ  

3. CÁCH XEM HƯỚNG NHÀ CHUNG CƯ  

4. CÁCH TÍNH SỐ BẬC CẦU THANG THEO VÒNG TRƯỜNG SINH  

5. PHƯƠNG VỊ TỐT NHẤT CỦA BAN CÔNG  

6. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI BỐ TRÍ BAN THỜ  

7. BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC THEO PHONG THỦY  

8. PHÒNG NGỦ CỦA NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI CAO TUỔI THEO PHONG THỦY  

9. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01  

10. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P04  

11. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03  

12. MỆNH KHUYẾT MỘC - PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH   

13. MỆNH KHUYẾT THỦY - PHƯƠNG PHÁP CẢI VẬN  

14. KHÓA HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG PHI TINH  

15. PHONG THỦY BIỆT THỰ ĐƠN LẬP - PHÉP NGHIỆM CHỨNG 

 

 

 

 

 

 

PHONG THỦY NAM VIỆT - TINH HOA VĂN HÓA TÂM LINH CỦA NGƯỜI VIỆT