XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI LIÊN THÀNH PHÁI

HỌC PHONG THỦY CAO CẤP

HUYỀN KHÔNG ĐẠI QUÁI LIÊN THÀNH PHÁI

Nguồn: Trọng Hậu Feng Shui tổng hợp

Chúng ta thường nghe nói:"Nam Tưởng, Bắc Triệu", đó chính là Nam phái có Tưởng Đại Hồng, Bắc phái có Triệu Liên Thành.

Nếu nghiên cứu kỹ và so sánh các tài liệu phong thủy của Tưởng Đại Hồng và Triệu Liên Thành, chúng ta sẽ thấy, tuy lý thuyết 2 môn phái có khác nhưng cách sử dụng lại giống nhau. Điều đó chứng tỏ Đại Quái Liên Thành là chính thống.

Đại quái Liên Thành phái có tính lý luận học thuật và ứng dụng hiệu quả rất cao.

Lý luận của bản phái được phát triển theo đúng nguyên lý của Hà Đồ, Lạc Thư, Tiên Thiên Bát quái, Hậu Thiên Bát quái, Âm dương điên đảo, Giao cấu đồ và các Tâm ấn... Người nghiên cứu phong thủy lâu năm chắc chắn nhận ra giá trị học thuật và tính hiệu quả trong đó.

Trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các nguồn tài liệu trên thị trường và các bài viết hiện có trên các trang mạng Internet, Trọng Hậu Feng Shui xin phép được tổng hợp và trích đăng một số nội dung quan trọng có liên quan tới lý luận của Huyền Không Đại quái Liên Thành. Đây cũng là tài liệu Trọng Hậu sử dụng để giảng dạy các lớp học phong thủy cao cấp hiện nay, hy vọng bài viết sẽ mang đến cho quý bạn những gợi ý hữu ích.

Nội dung Lý luận của Liên Thành phái liên quan tới dương trạch gồm những mục như sau:  

Bài 1: Cơ sở lý luận cơ bản

1. Lão thiếu âm dương

2. Tiên hậu thiên âm dương điên đảo

3. Tiên thiên âm dương biến hoá đại giao cấu

4. Huyền Không nhị thập tứ sơn phối âm dương

5. Huyền không cửu cung phối âm dương

6. Huyền không bát quái phối âm dương

7. Tam nguyên cửu vận

8. Nhị phiến

9. Huyền Không là hợp ngũ, hợp thập, hợp thập ngũ

Bài 2: Huyền Không đại quái

1. Phụ mẫu thông căn quái

2. Huyền Không sơn thượng thông căn cầu thiên quái

3. Huyền Không thuỷ lí thông căn cầu địa quái

Bài 3: Huyền Không Tứ đại cục

1. Huyền không tứ đại cục

2. 24 sơn chi tứ đại cục

3. Tứ đại cục vượng sát

4. Nhất quái thuần thanh cách

5. Tam nguyên bất bại hướng thủy kiêm thu chi cách cục

6. Kiêm sơn kiêm thủy của Huyền không

Bài 4: Các sử dụng Tứ đại cục

1. Ai sơn ai thủy bàn

2. Giải mã Tam nguyên sơn thủy tương phối chính cuộc

3. Pháp dụng Tứ đại cục cho Dương trạch

4. Hướng thượng kiến sơn kiến thủy quyết

Bài 5: Nhâm Khôn Ất quyết với các loại ai tinh

1. Sơn thượng cửu tinh định cục

2. Nhị thập tứ sơn triều nghênh thuỷ lộ khởi tham lang thuận
nghịch quyết

3. Tiên thiên mệnh quái bí thuật liên thành cao cấp kỹ trì

4. Tiên thiên mệnh quái bí thuật Liên thành phái

5. Không vị lưu thần

Bài 6: Đại quái ai tinh với thu Sơn xuất Sát

1. Nhị thập tứ sơn đại quái ai tinh pháp

2. Đại quái ngũ hành

3. Túc độ ngũ hành

4. Sinh nhập khắc nhập quyết

5. Nhị thập tứ sơn ai tinh thâu sơn xuất sát

Bài 7: Kiêm sơn, Kiêm thuỷ

Bài 8: Quan hệ giữa Long, Sơn, Tọa, Hướng và Thủy

1. Long toạ hướng thuỷ chi quan hệ

2. Phát tú phát khiếu

3. Hướng thượng kiến sơn kiến thuỷ quyết

4. Tự khố thuỷ tá khố thuỷ quyết

5. Đắc thì đắc vị quyết

6. Đồng tôn thuỷ sổ tiền thuỷ

Bài 9: Thành môn và thành môn ai tinh

1. Thành môn

2. Thành môn ai tinh

Bài 10: Kinh thiên nhất quyết tối vi cơ

Bài 11: Luận Hình thế và các thần sát

 

 

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI ĐỌC NHẤT 

1. PHƯƠNG VỊ TỐT NHẤT CỦA BAN CÔNG   

2. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI BỐ TRÍ BAN THỜ  

3. BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC THEO PHONG THỦY   

4. PHÒNG NGỦ CỦA NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI CAO TUỔI THEO PHONG THỦY   

5. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01   

6. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P04   

7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03   

8. MỆNH KHUYẾT MỘC - PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH    

9. MỆNH KHUYẾT THỦY - PHƯƠNG PHÁP CẢI VẬN   

10. KHÓA HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG PHI TINH   

11. PHONG THỦY BIỆT THỰ ĐƠN LẬP - PHÉP NGHIỆM CHỨNG