XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

SỬA CHỮA NHÀ - PHÉP TU PHƯƠNG RỜI CUNG

SỬA CHỮA NHÀ - PHÉP TU PHƯƠNG RỜI CUNG 

Tu phương kỵ chỗ tổ đường không lợi, thì cả nhà không lợi, nhưng càng rời xa một chút còn khá. Nếu ở tổ đường lợi, mà chỗ ở của chủ sửa không lợi, thì chủ sửa không lợi, mà cả nhà cũng không được thụ phúc. Đại để nhà ở của chủ sửa nếu cùng với tổ đường cùng rường cột, thì cát hung bàn như nhau, nếu khác rường cột, thì tất gồm bàn. Nếu tổ đường và nhà ở đều lợi, tu sửa được; người đời nay chỉ bàn tổ đường lợi hay không, chẳng phải ý của cổ nhân.

Cổ nhân có nói: tổ đường không lợi thì rời hương hỏa vào phương cát, nếu nhà ở của chủ sửa không lợi, thì rời ở về phương cát mới có thể tu sửa. Nghĩa rất rõ ràng. Như bản niên lợi làm phương Đoài, không lợi làm phương Chấn, thì nên thiên cư sang phía đông, khiến cho cái phương tu sửa, trước coi là phương Chấn, thì nay coi là phương Đoài. Đó là phép hoạt biến vậy. Phàm rời chỗ ở để tu sửa, phải đợi sau khi công việc hoàn thành, mới có thể chọn ngày về nhà.

 

Ngu này xét nhà ở không lợi, có dự định làm phép “sơn sát” không đợi đến việc tránh nhà đổi ở. Thu Thiêm sư vì họ tôi mà sửa nhà thờ tổ 6 đời, nhà thờ tọa Cấn kiêm Dần Tốn, dùng năm Ất Sửu, tháng Mậu Tý, ngày Canh Thân, giờ Giáp Thân, hưng công rỡ ra, năm ấy là Mậu Tý, Đô thiên ở Tý, Sửu mà tháng 11 là Mậu Kỷ sát gặp lệnh, tuy rằng bản niên Thái Tuế Quý nhân ở Tý, Tứ trụ Tam kỳ quý nhân ở Sửu, mà sát thừa vượng lệnh, chẳng phải cát có thể hóa được.

Ông thầy tôi sai đem thờ ở chỗ gần đó ở  nhà phương Tị, Ngọ, Mùi, đều ở trong nhà phương Thân Canh, trên mặt ngói dự bị trước kéo đi làm cho chấn động, để nộp (nhận)  khí Tuế Quý, mà xua sát ở phương Bắc ra, rồi sau rỡ bỏ chỗ thờ, việc thượng lương thì chọn ngày 27 tháng 12, bản nguyệt ngày 16 là tiết Lập xuân, khóa ấy là Bính Dần, Canh Dần, Bính Ngọ, Mậu Tuất, thì năm, tháng, ngày, giờ Tam sát lại ở phương Hợi Tý Sửu. Ông thầy lại bảo nhà ở  ba phương ấy lại đem mái ngói kéo cho chấn động sang phương Tân Dậu, để tiết sát đi mà nộp Tuế quý vào, đợi sau khi công việc xong xuôi, mới lợp lại. Trong họ thản nhiên vô sự.

Phép này so với phép tránh nhà, rời chỗ ở, thật là giản tiện nhiều. Vả lại gặp nhà hàng xóm tu sửa có trở ngại, mà mình không thể ngăn cấm được, có thể dùng phép này mà chế, hoặc lấy phương Thái Dương, phương Tam đức, phương Tuế mệnh Quý nhân Lộc Mã đều cát, thật là diệu quyết về tới cát, chế hung vậy.

 

Nguồn: Tuyển trạch

 

 

BÀI VIẾT NHIỀU NGƯỜI ĐỌC NHẤT  

1. PHƯƠNG VỊ TỐT NHẤT CỦA BAN CÔNG    

2. NHỮNG KIÊNG KỴ KHI BỐ TRÍ BAN THỜ   

3. BỐ TRÍ PHÒNG LÀM VIỆC THEO PHONG THỦY    

4. PHÒNG NGỦ CỦA NGƯỜI GIÀ, NGƯỜI CAO TUỔI THEO PHONG THỦY    

5. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P01    

6. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P04    

7. PHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐOÁN CÁT HUNG QUA 12 THỦY KHẨU - P03    

8. MỆNH KHUYẾT MỘC - PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH     

9. MỆNH KHUYẾT THỦY - PHƯƠNG PHÁP CẢI VẬN    

10. KHÓA HỌC PHONG THỦY HUYỀN KHÔNG PHI TINH    

11. PHONG THỦY BIỆT THỰ ĐƠN LẬP - PHÉP NGHIỆM CHỨNG