XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P7

PHONG THỦY NAM VIỆT

HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P7

Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh.

Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm. 

Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu chẩm” hoặc “Trương Sơn thực Thủy” là phải theo Loan đầu mà lập Hướng: Dựa lưng vào núi hướng mặt ra nước.

Phàm làm Địa lý phải xem trong Huyệt có Sinh khí hay không ? Sinh khí này là chung linh tú khí của Trời – Đất ngưng tụ mà thành , còn gọi là “Nhất điểm linh quang”.

Như một Huyệt mà Long – Huyệt – Sa – Thủy đủ điều kiện hội tụ chung linh tú khí của trời đất, từ đó ta dùng Lý khí để bổ xung thêm, để thăng hoa những điều tốt đẹp.

Nếu không có những điểm Linh quang thì dù có dùng bao nhiêu pháp môn Lý khí cũng vô dụng.

Chú ý: 24 Long dưới đây theo sách Thôi quan thiên của Lại Bố Y

TRƯỜNG HỢP: DẦN LONG NHẬP THỦ

Dần Long có 2 hướng Thôi Quan.

1. Cấn Sơn – Khôn Hướng.

2. Dần Sơn – Thân Hướng.

Lấy Nhâm Dần làm chính Khí.

 1. Lập Cấn Sơn – Khôn Hướng

Dần Long nhập thủ lạc mạch bên tả, lập Cấn Sơn – Khôn Hướng, nhích quan tài về bên hữu là gia Giáp.

Lấy Nhâm Dần làm chính Khí, mạch xuyên qua tai tả.

Thôi quan Thiên có thơ.

 Công Tào tọa Cấn, diện Huyền Qua.

Tả nhĩ thừa khí cô thiên phá.

Vi Gia Giáp vi cục chu hoàn.

Long mạch tinh kì phát như hỏa.

Thử Huyệt phát phước cực tốc.

Nghĩa là:

Long Dần (Công Tào) tọa Cấn mặt hướng về Khôn (Huyền Qua).

Thừa Khí mạch vào tai tả, không có xung phá.

Hợi gia về Giáp là cục chu toàn nhất.

Long mạch tinh kì phát nhanh như lửa dậy.

Huyệt này phát phúc rất nhanh.

Phân kim theo Chính châm Địa bàn:

- Kiêm Sửu Mùi: Tọa Đinh Sửu – Hướng Đinh Mùi.

- Kiêm Dần Thân: Tọa Tân Sửu – Hướng Tân Mùi.

Phân kim theo Trung châm Nhân bàn:

- Kiêm Sửu Mùi: Tọa Tân Sửu – Hướng Tân Mùi.

- Kiêm Dần Thân: Tọa Bính Dần – Hướng Bính Thân.

2. Dần Sơn – Thân Hướng.

Dần Long nhập thủ, mạch thẳng đến thọ mạch thẳng, tức lập Dần Sơn – Thân Hướng.

Huyệt xê dịch về hữu chút ít.

Lấy Nhâm Dần làm chính Khí, cần thân Long kì lạ đặc biệt, bay chạy mạnh mẽ, Huyệt tinh sâu đẹp, Sa, Thủy tú lệ thì rất tốt.

Khuyết một cái thì chẳng đặng tốt lành.

Thôi quan Thiên có thơ.

Công Tào lập chính hướng Thiên Quan.

Long mạch dĩnh dị huyệt kham thân.

Quả mẫu, quái tật, đa sinh sân.

Nghĩa: Dần Long mà lập Huyệt hướng về Thân (Thiên Quan), Long mạch kì dị Huyệt khó đặt.

Như Sa – Thủy chẳng vẹn toàn sinh nhiều hung hại. Sinh ra mẹ góa con côi, tật bệnh quái đản, nhiều điều hung ác.

Phân kim theo Chính châm Địa bàn:

- Kiêm Cấn Khôn: Tọa Bính Dần – Hướng Bính Thân.

- Kiêm Giáp Canh: Tọa Canh Dần – Hướng Canh Thân.

Phân kim theo Trung châm Nhân bàn:

- Kiêm Cấn Khôn: Tọa Canh Dần – Hướng Canh Thân.

- Kiêm Giáp Canh: Tọa Bính Dần – Hướng Bính Thân.

CHÚ Ý:

- Nghi ai tả, nghi ai hữu: Xê dịch về bên tả hay xê dịch về bên hữu một bên nửa phân hay 1 phân, khoảng hào Ly trong La kinh, đã khắc độ số vị trí nhất định.

- Khí mạch vào tai bên tả, hông bên tả (Thanh long) thì xê dịch quan tài về bên hữu (Bạch hổ) chút ít.

- Khí mạch vào bên tai hữu, hông bên hữu (Bạch hổ) thì xê dịch quan tài về bên tả (Thanh long) một chút.

Đây là bí quyết của Lại Bố Y.

Long mạch là núi phía sau, lấy một đỉnh cao nhất ở các núi xung quanh mà mắt thường đứng ở Huyệt nhìn thấy, từ đó định vị của Long xuất mạch nhập vào Huyệt nên gọi là Long nhập thủ. Long nhập thủ nên chuyển vào tai (Nhĩ) , vai (Kiên), vào lưng (Yêu), bụng (Du hay Phúc) chứ không nên cho thẳng vào đỉnh đầu, sợ phạm vào “Đấy sát mạch”, sinh người thông minh mà điên khùng.

Trong những văn bản cổ Lại Bố Y phân châm theo 120 phân kim của Trung châm nhân bàn, nhưng lại ứng dụng theo Chính châm Địa bàn. Vì chính mạch nhập Huyệt theo 60 Long Thấu địa, và lập Hướng, Thủy khẩu đều theo Chính châm Địa bàn, do vậy Long cũng phải theo vị trí của Địa bàn. Nhưng 120 phân kim của Long thì theo Trung châm nhân bàn là để nạp Âm Ngũ hành của nó, còn lập Hướng vẫn cứ theo Chính châm Địa bàn thì không sai.

Trong phần này ghi cả phân kim của Chính châm Địa bàn là để đối chiếu với các phần khác, cùng với 120 phân kim theo Trung châm nhân bàn để xem nạp âm, Ngũ hành sinh khắc.

 

ĐÂY LÀ PHẦN LẬP HƯỚNG THEO THÔI QUAN THIÊN

Nguồn PTNV Tổng hợp

 

 

BÀI VIẾT PHONG THỦY CÙNG CHUYÊN ĐỀ    

1. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P1   

2. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P2   

3. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P3  

4. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P4   

5. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P5   

 

6. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P1   

7. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P2   

8. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P3  

9. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P4  

10. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P5  

 

11. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P13 

12. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P14

13. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P15 

14. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P16 

15. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P17 

16. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P18

17. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P19 

18. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P20  

19. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P21 

20. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P22 

21. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P23 

22. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P24 

 

01. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 1

02. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 2

03. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 3