XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P8

PHONG THỦY NAM VIỆT

HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P8

Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh.

Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm. 

Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu chẩm” hoặc “Trương Sơn thực Thủy” là phải theo Loan đầu mà lập Hướng: Dựa lưng vào núi hướng mặt ra nước.

Phàm làm Địa lý phải xem trong Huyệt có Sinh khí hay không ? Sinh khí này là chung linh tú khí của Trời – Đất ngưng tụ mà thành , còn gọi là “Nhất điểm linh quang”.

Như một Huyệt mà Long – Huyệt – Sa – Thủy đủ điều kiện hội tụ chung linh tú khí của trời đất, từ đó ta dùng Lý khí để bổ xung thêm, để thăng hoa những điều tốt đẹp.

Nếu không có những điểm Linh quang thì dù có dùng bao nhiêu pháp môn Lý khí cũng vô dụng.

Chú ý: 24 Long dưới đây theo sách Thôi quan thiên của Lại Bố Y

TRƯỜNG HỢP: GIÁP LONG NHẬP THỦ

Long này được 2 hướng Thôi Quan:

1. Cấn Sơn – Khôn Hướng.

2. Tốn Sơn – Càn Hướng.

Lấy Kỉ Mão làm chính Khí.

1. Cấn Sơn – Khôn Hướng.

Giáp Long nhập thủ, lạc mạch ở tả, lập Huyệt Tọa Cấn – Hướng Khôn, nhích quan tài về bện hữu gia Dần 1 phân. Lấy Kỉ Mão làm chính Khí, mạch xuyên vào tai tả.

Thôi quan Thiên có thơ.

Âm cơ Long lập hướng Khôn.

Tả nhĩ thừa Khí phước vô cùng.

Huyệt nghi niêm hữu vi gia Dần.

Long kỳ cục tỏa, phương kham dụng.

Thử Huyệt dị hưng.

Nghĩa: Long Âm cơ (Giáp) lập hướng Khôn. Mạch rót khí vào tai tả đặng phước vô cùng. Huyệt nên niêm (dán) ở hữu, gia bên Dần.

Long kì lạ đặc biệt, địa cục khóa chặt, nên chọn mà dùng. Huyệt này phát đạt làm nên sự nghiệp.

Phân kim theo Chính châm Địa bàn:

- Kiêm Sửu Mùi: Tọa Đinh Sửu – Hướng Đinh Mùi.

- Kiêm Dần Thân: Tọa Tân Sửu – Hướng Tân Mùi.

Phân kim theo Trung châm Nhân bàn:

- Kiêm Sửu Mùi: Tọa Tân Sửu – Hướng Tân Mùi.

- Kiêm Dần Thân: Tọa Bính Dần – Hướng Bính Thân.

2. Tốn Sơn – Càn Hướng.

Giáp Long nhập thủ, lạc mạch ở tả, lập Huyệt tọa càn – Hướng Tốn, nên nhích về bên hữu.

Lấy Kỷ Mảo làm chính Khí, mạch xuyên vào lưng hữu.

Thôi quan Thiên có thơ.

Âm cơ Huyệt Tốn hướng Cơ phong.

Khí tòng hữu yêu, gia hưng long.

Tả hữu bất giao long thất độ.

Quan quả, phong bì, động ôn hoàng.

Nghĩa: Long Giáp Huyệt tọa Tốn – Hướng Càn. Khí theo vào lưng hữu, nhà hưng thịnh.

Nếu như tả hữu chẳng giao, Long sai độ số thì sinh cô quả, phong tật và bệnh ôn hoàng.

Phân kim theo Chính châm Địa bàn:

- Kiêm Thìn Tuất: Tọa Bính Thìn – Hướng Bính Tuất.

- Kiêm Tị Hợi: Tọa Canh Thìn – Hướng Canh Tuất.

Phân kim theo Trung châm Nhân bàn:

- Kiêm Thìn Tuất: Tọa Canh Thìn – Hướng Canh Tuất.

- Kiêm Tị Hợi: Tọa Đinh Tị - Hướng Đinh Hợi.

CHÚ Ý:

- Nghi ai tả, nghi ai hữu: Xê dịch về bên tả hay xê dịch về bên hữu một bên nửa phân hay 1 phân, khoảng hào Ly trong La kinh, đã khắc độ số vị trí nhất định.

- Khí mạch vào tai bên tả, hông bên tả (Thanh long) thì xê dịch quan tài về bên hữu (Bạch hổ) chút ít.

- Khí mạch vào bên tai hữu, hông bên hữu (Bạch hổ) thì xê dịch quan tài về bên tả (Thanh long) một chút.

Đây là bí quyết của Lại Bố Y.

Long mạch là núi phía sau, lấy một đỉnh cao nhất ở các núi xung quanh mà mắt thường đứng ở Huyệt nhìn thấy, từ đó định vị của Long xuất mạch nhập vào Huyệt nên gọi là Long nhập thủ. Long nhập thủ nên chuyển vào tai (Nhĩ) , vai (Kiên), vào lưng (Yêu), bụng (Du hay Phúc) chứ không nên cho thẳng vào đỉnh đầu, sợ phạm vào “Đấy sát mạch”, sinh người thông minh mà điên khùng.

Trong những văn bản cổ Lại Bố Y phân châm theo 120 phân kim của Trung châm nhân bàn, nhưng lại ứng dụng theo Chính châm Địa bàn. Vì chính mạch nhập Huyệt theo 60 Long Thấu địa, và lập Hướng, Thủy khẩu đều theo Chính châm Địa bàn, do vậy Long cũng phải theo vị trí của Địa bàn. Nhưng 120 phân kim của Long thì theo Trung châm nhân bàn là để nạp Âm Ngũ hành của nó, còn lập Hướng vẫn cứ theo Chính châm Địa bàn thì không sai.

Trong phần này ghi cả phân kim của Chính châm Địa bàn là để đối chiếu với các phần khác, cùng với 120 phân kim theo Trung châm nhân bàn để xem nạp âm, Ngũ hành sinh khắc.

(CÒN NỮA) 

 

ĐÂY LÀ PHẦN LẬP HƯỚNG THEO THÔI QUAN THIÊN

Nguồn PTNV Tổng hợp

 

 

BÀI VIẾT PHONG THỦY CÙNG CHUYÊN ĐỀ    

1. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P1   

2. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P2   

3. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P3  

4. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P4   

5. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P5   

 

6. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P1   

7. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P2   

8. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P3  

9. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P4  

10. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P5  

 

 

11. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P13 

12. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P14

13. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P15 

14. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P16 

15. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P17 

16. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P18

17. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P19 

18. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P20  

19. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P21 

20. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P22 

21. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P23 

22. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P24 

 

01. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 1

02. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 2

03. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 3