XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

MỘ KẾT - HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM

MỘ - HUYỆT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG

Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây:

1. Hoàng Vân

2. Đào Xá

3. Tĩnh Phúc

4. Văn Trai

5. Cố Liêu

6. Bàn Thạch

7. Lương Xá.

Cụ thể:

 

5. Cố Liêu phong (1 Huyệt chính và 1 Huyệt bàng)

- Huyệt kết tại Cố Liêu, Phú Xuyên, Hà Đông.

- Mạch kết phong yêu (Huyệt kết nơi lưng ong).

- Nhất đoạn nhất tục (Một đứt và một liền).

- Nhất đê nhất cao (Kim loan võ mạch).

- Bách nhạn phi mao (Như chim Nhạn bay cao).

- Quần sơn hoàn trĩ (Nhiều núi ôm phía trước huyệt).

- Chúng thủy hợp lưu (Nhiều dòng thủy chảy hợp lại).

- Huyệt tại trung cấp.

- Thế xuất anh hào.

- Vị liệt khanh tướng.

- Phú quý đặc ưu.

6. Bàn Thạch phong (1 Huyệt chính, 4 Huyệt bàng)

- Đất kết tại Bàn Thạch, Phú Xuyên, Hà Đông.

- Hình thế liên châu.

- Sơn chỉ thủy tụ (Mạch núi ngừng và nước tụ lại).

- Hổ bão long loan (Tay hổ cong ôm vòng sang tay long).

- Du ngư hý huyệt (Huyệt trường như cá bơi dưới trăng).

- Huyệt tại kỳ gian (Vị trí huyệt kết tại đây).

- Thời sinh Tể tướng (Sinh người làm tới chức Tể tướng một thời).

- Vị cực triều ban (Là chức quan cao nhất trong triều đình).

- Bàng hữu quái huyệt.

- Thiên sơn tại đoàn.

- Nữ phát Phi Hậu (Phát Phi tần, Hoàng hậu).

- Giai lão đồng hoan (Già trẻ Phi, Hậu).

- Nam vinh, Nữ quý.

- Phúc thọ bình an.

7. Lương Xá phong (1 Huyệt chính, 4 Huyệt bàng)

- Đất kết tại Lương Xá, Phú Xuyên, Hà Đông.

- Long hổ hồi uyên (Long hổ về vực).

- Long bàn nhi củng (Quần long xoay quanh).

- Hổ cứ nhi toàn.

- Sơn loan liệt liệt (Núi cong hàng hàng lớp lớp).

- Thủy tụ sàn sàn.

- Hình thế tương ứng.

- Khách chủ tương liên (Huyệt và án tương liên, trung chính).

- Huyệt tại trung nhũ (Huyệt kết tại chính giữa nhũ).

- Thế xuất khôi nguyên (Trạng nguyên, Tiến sĩ, Khoa bảng).

- Đời đời phú quý.

- Lộc vị cao thiên (Được thụ hưởng nhiều lộc trời ban cho).

(Hết)

 

Nguồn: Phong thủy Nam Việt tổng hợp

 

BÀI VIẾT PHONG THỦY CÙNG CHUYÊN ĐỀ    

1. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P1   

2. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P2   

3. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P3  

4. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P4   

5. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P5    

6. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P1   

7. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P2   

8. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P3  

9. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P4  

10. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P5   

11. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P13 

12. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P14

13. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P15 

14. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P16 

15. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P17

01. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 1

02. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 2

03. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 3