XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

MỘ HUYỆT KẾT TẠI CÁC TỈNH CỦA VIỆT NAM

7 KIỂU ĐẤT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI)

Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây:

1. Hoàng Vân

2. Đào Xá

3. Tĩnh Phúc

4. Văn Trai

5. Cố Liêu

6. Bàn Thạch

7. Lương Xá.

Cụ thể:

1. Hoàng Vân Phong (1 Huyệt chính, 2 Huyệt bàng)

- Tại Hoàng Vân, Phú Xuyên.

- Cát địa khả an.

- Thủy nhiễu dương trăng.

- Sơn thủy tán cái (Núi rủ buông che)

- Kim mạch hoàng lan (sang mạch chạy ngang).

- Văn tinh chứng ứng.

- Long trĩ thiên trùng (Bên tay long trùng trùng lớp lớp).

- Hổ triều vạn phái (Bên tay hổ nhiều lớp).

- Hai dòng nước tốt đẹp.

- Chung khổ khả tại (về lưu chứa tại đây).

- Anh hùng thời sinh (Đất sinh ra dòng dõi những người anh hùng).

- Phát công danh đời đời.

2. Đào Xá phong (1 Huyệt chính, 2 Huyệt bàng)

- Huyệt ở tại Đào Xá, Phú Xuyên.

- Tứ thủy thiên thành (4 thủy vây thành).

- Thanh long đới ấn (Tay long có tinh phong tú lệ).

- Bạch hổ lư tinh (Tay hổ có tinh phong).

- Hữu kỳ hữu bút (Có cờ, có bút).

- Hữu thế, hữu hình (Hình thế xa gần rõ nét, đẹp đẽ).

- Trang đài tinh khiết.

- Quan lan phân minh (Nơi nơi phân minh, rõ ràng).

- Huyệt tàng viên nhũ (Huyệt kết nơi nhũ hình tròn).

- Thế xuất công khanh (Nam phát công khanh).

- Nữ phát hậu phi.

- Phú quý tôn vinh, cực phẩm.

- Đại địa bất tuyệt (Đời đời không hết).

- Kiêm vượng nhân đinh.

(Còn nữa)

 

Nguồn Phong thủy Nam Việt tổng hợp

 

BÀI VIẾT PHONG THỦY CÙNG CHUYÊN ĐỀ    

1. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P1   

2. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P2   

3. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P3  

4. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P4   

5. Âm trạch - Lập hướng theo thủy - P5    

6. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P1   

7. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P2   

8. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P3  

9. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P4  

10. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P5   

11. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P13 

12. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P14

13. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P15 

14. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P16 

15. Âm trạch - Lập hướng theo Long - P17

01. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 1

02. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 2

03. Các huyệt kết tại Việt Nam - Phần 3