XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

PHONG THỦY ÂM TRẠCH

HUYỆT - MỘ KẾT Ở VIỆT NAM

HUYỆT - MỘ KẾT Ở VIỆT NAM

25/11/2023, 11:16
7 HUYỆT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI) Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể:   5. Cố Liêu phong (1 Huyệt chính và 1 Huyệt bàng) - Huyệt kết tại Cố Liêu, Phú...
MỘ - HUYỆT KẾT TẠI MỘT SỐ TỈNH VIỆT NAM

MỘ - HUYỆT KẾT TẠI MỘT SỐ TỈNH VIỆT NAM

25/11/2023, 11:08
7 KIỂU ĐẤT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI) Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể:   3. Tĩnh Phúc phong (1 Huyệt chính, 5 Huyệt bàng). - Đất kết tại một chi khu của huyện...
MỘ HUYỆT KẾT TẠI ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM

MỘ HUYỆT KẾT TẠI ĐỊA PHƯƠNG Ở VIỆT NAM

25/11/2023, 11:04
7 KIỂU ĐẤT KẾT TẠI HUYỆN PHÚ XUYÊN, HÀ ĐÔNG (HÀ NỘI) Những đất kết tại Huyện Phú Xuyên gồm có 7 Huyệt kết chính và 20 Huyệt kết bàng tại các Địa danh sau đây: 1. Hoàng Vân 2. Đào Xá 3. Tĩnh Phúc 4. Văn Trai 5. Cố Liêu 6. Bàn Thạch 7. Lương Xá. Cụ thể: 1. Hoàng Vân Phong (1 Huyệt chính, 2 Huyệt bàng) - Tại Hoàng Vân, Phú Xuyên. -...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P6

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P6

07/11/2023, 16:17
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P6 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P18

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P18

07/11/2023, 16:15
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P18   Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
LẬP HƯỚNG MỘ THEO LONG - P20

LẬP HƯỚNG MỘ THEO LONG - P20

07/11/2023, 16:10
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P20  Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
LẬP HƯỚNG MỘ THEO LONG - P21

LẬP HƯỚNG MỘ THEO LONG - P21

21/10/2023, 12:21
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P21  Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
LẬP HƯỚNG MỘ THEO LONG - P24

LẬP HƯỚNG MỘ THEO LONG - P24

21/10/2023, 12:19
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P24 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
LẬP HƯỚNG MỘ THEO LONG - P25

LẬP HƯỚNG MỘ THEO LONG - P25

21/10/2023, 12:17
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P25 (HẾT) Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P7

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P7

21/10/2023, 12:14
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P7 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P10

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P10

21/10/2023, 12:12
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P10 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P19

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P19

21/10/2023, 11:40
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P19   Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P17

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P17

21/10/2023, 11:36
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P17   Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P16

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P16

21/10/2023, 11:35
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P16 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P15

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P15

21/10/2023, 11:33
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P15 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P14

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P14

21/10/2023, 11:30
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P14 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P13

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P13

21/10/2023, 11:28
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P13 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
CÁC KIỂU KẾT HUYỆT TẠI VIỆT NAM

CÁC KIỂU KẾT HUYỆT TẠI VIỆT NAM

21/10/2023, 11:26
HUYỆT KẾT 12 KIỂU ĐẤT TẠI THƯỢNG PHÚC (THƯỜNG TÍN) – HÀ NỘI Theo Tài liệu địa lý của Cao Biền Thượng Phúc, sau đổi thành Thường Tín, Hà Nội có 12 kiểu đất kết huyệt tại các địa danh sau đây: 1. Nghiêm Xá (trước là Thượng Lộc) 2. Vô Lăng 3. Hạ Hồi 4. Dưỡng Hiền 5. Vạn Điểm 6. La Phù 7. Lưu Khê 8. Tử Dương 9. Cống Xuyên 10. Nhị Khê 11. Cổ Hiền 12....
CÁC HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM

CÁC HUYỆT KẾT Ở VIỆT NAM

21/10/2023, 11:13
HUYỆT KẾT 12 KIỂU ĐẤT TẠI THƯỢNG PHÚC (THƯỜNG TÍN) – HÀ NỘI Theo Tài liệu địa lý của Cao Biền Thượng Phúc, sau đổi thành Thường Tín, Hà Nội có 12 kiểu đất kết huyệt tại các địa danh sau đây: 1. Nghiêm Xá (trước là Thượng Lộc) 2. Vô Lăng 3. Hạ Hồi 4. Dưỡng Hiền 5. Vạn Điểm 6. La Phù 7. Lưu Khê 8. Tử Dương 9. Cống Xuyên 10. Nhị Khê 11. Cổ Hiền 12....
HUYỆT KẾT

HUYỆT KẾT

21/10/2023, 11:09
HUYỆT KẾT 12 KIỂU ĐẤT TẠI THƯỢNG PHÚC (THƯỜNG TÍN) – HÀ NỘI Theo Tài liệu địa lý của Cao Biền Thượng Phúc, sau đổi thành Thường Tín, Hà Nội có 12 kiểu đất kết huyệt tại các địa danh sau đây: 1. Nghiêm Xá (trước là Thượng Lộc) 2. Vô Lăng 3. Hạ Hồi 4. Dưỡng Hiền 5. Vạn Điểm 6. La Phù 7. Lưu Khê 8. Tử Dương 9. Cống Xuyên 10. Nhị Khê 11. Cổ Hiền 12....
PHONG THỦY ÂM TRẠCH - KHÁI NIỆM CƠ BẢN

PHONG THỦY ÂM TRẠCH - KHÁI NIỆM CƠ BẢN

19/10/2023, 10:23
PHONG THỦY ÂM TRẠCH - KHÁI NIỆM CƠ BẢN   ÂM TRẠCH được hiểu như sau: “Âm” là dưới, “trạch” là đất. Hay nói cách khác âm trạch là phần đất dùng để xây mồ mả cho người đã chết.    PHONG THỦY ÂM TRẠCH (Phong thủy mộ phần) là một phạm trù rộng lớn, có thể liên quan đến cả quốc gia hay một vùng lãnh thổ nhưng thường được...
PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHƯA ĐÚNG

PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHƯA ĐÚNG

19/10/2023, 10:22
PHONG THỦY ÂM TRẠCH - MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHƯA ĐÚNG Phong thủy Âm trạch là một bộ môn phong thủy được ra đời cách đây hàng ngàn năm, trải qua rất nhiều thăng trầm lịch sử mà Phong thủy Âm trạch vẫn luôn thịnh hành và phát triển cho tới ngày nay, chứng tỏ nó có tính đúng đắn, khoa học nào đó mà con người không thể chối bỏ. Tuy không thể chứng...
PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P12

PHONG THỦY NAM VIỆT - HƯỚNG MỘ - P12

19/10/2023, 10:21
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P12 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P11

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P11

19/10/2023, 10:21
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P11 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P9

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P9

19/10/2023, 10:20
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P9 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P8

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P8

19/10/2023, 10:19
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P8 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P5

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P5

19/10/2023, 10:16
PHONG THỦY NAM VIỆT HƯỚNG MỘ THEO LONG NHẬP THỦ - P5 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P4

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P4

19/10/2023, 10:11
PHONG THỦY NAM VIỆT LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P4 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P3

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P3

19/10/2023, 10:10
LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P3 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P2

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P2

19/10/2023, 10:09
LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P2 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P1

PHONG THỦY NAM VIỆT - LÀM MỘ - P1

19/10/2023, 10:01
LÀM MỘ - LẬP HƯỚNG THEO LONG NHẬP THỦ - P1 Phần này luận về 24 Long , mỗi Long lập được bao nhiêu Hướng, để phát phú quý nhanh. Có nghĩa Long đó lập Hướng theo sách “ Thôi Quan Thiên ” thì phát phú quý nhanh hơn, chứ không nhất thiết Long đó bắt buộc phải lập Hướng đó. Việc này nhiều Thầy hay hiểu lầm.  Lập Hướng dĩ nhiên theo “Tiền triều hậu...
ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - 5

ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - 5

19/10/2023, 10:00
12 CUNG TRƯỜNG SINH. Nguyên tắc lập hướng theo Thủy khẩu ta có công thức nhất định là : 1/ Tùy theo Thủy đảo tả hay đảo hữu mà ta lập hướng. 2/ Tùy theo xuất ra: Mộ, Tuyệt hay Thai. KIM CỤC Thủy ra 6 chữ : Quý – Sửu, Cấn – Dần, Giáp – Mão. Tức các phương Đinh – Mùi , Khôn – Thân , Canh – Dậu đất cao. Nên là Kim cục. Khởi trường sinh tại Tị đi thuận. 1. THỦY RA...
ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - 4

ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - 4

19/10/2023, 09:59
12 CUNG TRƯỜNG SINH. Nguyên tắc lập hướng theo Thủy khẩu ta có công thức nhất định là : 1/ Tùy theo Thủy đảo tả hay đảo hữu mà ta lập hướng. 2/ Tùy theo xuất ra: Mộ, Tuyệt hay Thai. HỎA CỤC Thủy ra 6 chữ : Tân – Tuất, Càn – Hợi, Nhâm – Tý. Thì các phương Ất – Thìn , Tốn – Tị, Bính – Ngọ cao nên là Hỏa cục. Khởi Trường sinh tại Dần để luận Thủy. 1....
ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - 3

ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - 3

19/10/2023, 09:59
12 CUNG TRƯỜNG SINH. Nguyên tắc lập hướng theo Thủy khẩu ta có công thức nhất định là : 1/ Tùy theo Thủy đảo tả hay đảo hữu mà ta lập hướng. 2/ Tùy theo xuất ra: Mộ, Tuyệt hay Thai. MỘC CỤC Thủy ra 6 chữ: Đinh –Mùi , Khôn – Thân, Canh – Dậu. Thì phương Quý – Sửu, Cấn – dần, Giáp – Mão cao, nên là Mộc dục , khởi Trường sinh tại Hợi để luận thủy. 1. THỦY RA ĐINH...
ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - 2

ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - 2

19/10/2023, 09:58
12 CUNG TRƯỜNG SINH. Nguyên tắc lập hướng theo Thủy khẩu ta có công thức nhất định là : 1/ Tùy theo Thủy đảo tả hay đảo hữu mà ta lập hướng. 2/ Tùy theo xuất ra: Mộ, Tuyệt hay Thai. THỦY CỤC. Thủy khẩu ra 6 chữ Ất – Thìn , Tốn – Tị, Bính – Ngọ thì các phương Tân – Tuất, Càn – Hợi , Nhâm – Tý cao nên là Thủy cục, khởi Trường sinh tại Thân để luận...
ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - P1

ÂM TRẠCH - LẬP HƯỚNG THEO THỦY - P1

19/10/2023, 09:57
12 CUNG TRƯỜNG SINH. Nguyên tắc lập hướng theo Thủy khẩu ta có công thức nhất định là : 1/ Tùy theo Thủy đảo tả hay đảo hữu mà ta lập hướng. 2/ Tùy theo xuất ra : Mộ, Tuyệt hay Thai. Công thức sau áp dụng cho cả tứ đại Thủy cục : Kim – Mộc – Thủy – Hỏa cục. 1. THỦY RA MỘ : 1/Hữu Thủy đảo tả lập 2 Hướng:· Trường sinh : Còn gọi là “ Vượng khứ nghinh sinh “, Ngọc đới triều...