XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

VĂN KHẤN ÔNG ĐỊA THẦN TÀI

BÀI VĂN KHẤN THẦN TÀI, ÔNG ĐỊA

(Dùng để khấn hàng ngày) 

Kính lạy Thành Hoàng bản cảnh, Ông địa, Thần tài, ông chủ gia, bà chủ đất, các phần hương linh khuất mặt khuất mày, Chư vị tiền chủ, hậu chủ.

Con là: ……………………………………………………...

Niên canh Ất mùi, ………… tuổi.

Ở tại (Thuê tại) ngôi gia số: ………….. Đường ……….. Phường ………………………Quận …………. Thành phố ………..., Việt Nam Quốc.

Khấu xin Thành Hoàng bản địa, Ông địa, Thần tài chứng minh cho lòng thành tâm khấn vái.

Xin chư vị cho con được (ghi điều mong muốn): 

…………………………………………………………………………………...........................................................................................................................

Mọi việc vuông tròn, con xin được hậu tạ hương hoa, kim ngân và lễ vật.

Con xin Thành Hoàng bản địa, Ông địa thần tài, Ông chủ gia, bà chủ đất, các phần hương linh, chư vị tiền chủ hậu chủ chứng giám cho lòng thành tâm khấn vái.

Kính bái! (Lạy 3 lạy).

 Nguồn: PHONG THỦY NAM VIỆT

 

 

DOWNLOAD: BÀI VĂN KHẤN THẦN TÀI - THỔ ĐỊA