XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

Tứ Trụ - Tử Bình

SỐ MỆNH - THỜI - VẬN TẠO NÊN ANH HÙNG

SỐ MỆNH - THỜI - VẬN TẠO NÊN ANH HÙNG

01/01/2018, 18:25
SỐ MỆNH - THỜI - VẬN TẠO NÊN ANH HÙNG Xuất thân bần hàn, từng phải "sáng đi xin cơm chay, tối về ngủ trong lò gạch nát", Lã Mông Chính sau này đã làm đến Tể Tướng cho 3 đời vua nhà Tống, để lại lời răn cho quân tử những lúc khó khăn đừng có nản lòng. Thời thế xoay vần, qua cơn bĩ cực rồi tới hồi thái lai. Phá Diêu Phú (Bài phú Lò Gạch...