XEM LÁ SỐ
Năm sinh:
Tháng sinh:
Ngày sinh:
Giờ sinh:
LƯỢT TRUY CẬP
Thành viên đang online
:
Tổng truy cập
:

MỆNH KHUYẾT MỘC

01 MỆNH KHUYẾT MỘC  VÀ PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH

01 MỆNH KHUYẾT MỘC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH

26/07/2022, 16:09
01 MỆNH KHUYẾT MỘC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH Theo Khuyết mệnh học, những người khuyết Mộc sinh vào mùa Thu, khoảng ngày 08/8 đến ngày 07/11 dương lịch, bát tự của họ thường là thừa Kim, khuyết Mộc. Tuy nhiên, cách tính trên là một trong những phương pháp dùng Dụng Thần điều hậu Bát tự, rất có hữu ích với những người không nghiên cứu chuyên sâu về...
02 MỆNH KHUYẾT MỘC  VÀ PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH

02 MỆNH KHUYẾT MỘC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH

21/07/2021, 11:31
02 MỆNH KHUYẾT MỘC VÀ PHƯƠNG PHÁP BỔ TRỢ VẬN MỆNH Theo Khuyết mệnh học, những người khuyết Mộc sinh vào mùa Thu, khoảng ngày 08/8 đến ngày 07/11 dương lịch, bát tự của họ thường là thừa Kim, khuyết Mộc. Tuy nhiên, cách tính trên là một trong những phương pháp dùng Dụng Thần điều hậu Bát tự, rất có hữu ích với những người không nghiên cứu chuyên sâu về...